วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2553

{MBAY12/2} FW: คำถามจิตวิทยา (ตรงมากๆ)


 
> From: 90127@so01.molten.co.jp
> To: golf@molten.co.th; james@molten.co.th; motsale@molten.co.th; sale@molten.co.th; b_narumon@molten.co.th; weeraya@molten.co.jp; t_yupa@molten.co.th; supitchaya@molten.co.jp; suchate_m@hotmail.com; suratsa@scb.co.th; panupongkn@tlt-th.com; yupa@lcb1.com; narumon_mot@hotmail.com; suree@molten.co.th; pp_aor123@hotmail.com; inline_develop@molten.co.th; vanutsanun@molten.co.th; mannyfu@hotmail.com; bootchan@yahoo.com
> Subject: คำถามจิตวิทยา (ตรงมากๆ)
> Date: Thu, 8 Apr 2010 14:29:56 +0700
>
> ต้องตอบให้ตรงคำถามตามที่กำหนดมา และข้อสำคัญคือต้องทำช่วงที่ 1
> ให้เสร็จก่อนจึงจะอ่านคำสั่งในช่วงที่2ได้ อย่าโกงล่ะ
> แล้วจะรู้ความเป็นตัวคุณ
> ถ้าเขียนคำตอบใส่กระดาษได้ยิ่งดี
>
>
> - ช่วงที่ 1-
>
> ตอบคำถามดังนี้ (กรุณาตอบให้เรียงข้อด้วยนะ)
>
>
> 1. สัตว์ที่คุณเกลียดมากที่สุด (บอกชื่อว่าเป็นตัวอะไร)
>
> 2. สองภาพด้านล่างนี้ “เหมือน” หรือ “คล้าย” กัน (ตอบแค่ “เหมือน” หรือ
> "คล้าย ๆ ก็พอ "
> (-.-) (-,-)
>
> 3. คุณชอบคนที่ “รูปร่าง” หรือ “หน้าตา”
> กรุณาตอบอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
>
> 4. ชื่อของคุณคือ...? (อันนี้จะใช้ชื่อจริงหรือนามแฝงก็ตามสะดวก)
>
> 5. คำนำหน้าชื่อของคุณคือคำว่าอะไร (เช่น นาย นางสาว ฯลฯ)
>
> 6. คุณใช้สรรพนามแทนตัวเองว่าอย่างไร (เช่น กระผม ดิฉัน เดี๊ยน หนู ฯลฯ)
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
> ------- ย้ำอีกที...กรุณาทำช่วงที่ 1ให้เสร็จก่อน อย่าโกงล่ะ -------------
>
>
>
>
> ------ ถ้าเสร็จแล้วเลื่อนลงมาให้ถึงช่วงที่ 2 -------
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
> - ช่วงที่2 -
> อ่านคำตอบที่คุณเขียนไว้จากข้อสุดท้ายไปข้อแรกแล้วจะพบสัจธรรม
>
>
>
>


Hotmail: Trusted email with Microsoft’s powerful SPAM protection. Sign up now.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น